จตุคาม จตุคามรุ่นพิเศษ องค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่น รับทรัพย์พระแม่ธรณี จตุคาม-รามเทพ ที่ระลึกวันสถาปนา 40 ปี การประปานครหลวง

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง และรูปแบบพิมพ์

องค์พ่อจตุคามรามเทพ รุ่น รับทรัพย์ พระแม่ธรณี
วัดมัชฉิมเจริญธรรม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ประกอบพิธีโดย อาจารย์เอกวิทย์ ยอดระบำ ศิษย์เอก พล.ต.ต. ขุนพันธรักษ์ ราชเดช


วัตถุประสงค์

1. สมทบทุนบูรณะองค์พระธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
2. จัดสร้างอาคารกุฏิพระสงฆ์ วัดมัชฉิมเจริญธรรม เมือง ระนอง
3. ที่ระลึกวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี การประปานครหลวง (16 สิงหาคม 2550)
4. จัดหาทุนการศึกษาของนักเรียนยากจนและเรียนดี มอบให้แก่

4.1 มูลนิธิพระแม่ธรณี สหภาพแรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ การประปานครหลวง กรุงเทพฯ
4.2 โรงเรียนวัดโคกสะท้อน โรงเรียนวัดท่าแพ โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช
4.3 โรงเรียนวัดสมรโกฏิ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เมือง นนทบุรี


รูปแบบพิมพ์

1. เหรียญ องค์พ่อจตุคามรามเทพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 เซนติเมตร
2. พระผงพุทธคุณ องค์พ่อจตุคามรามเทพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร

ด้านหน้า

  1. องค์พ่อจตุคามรามเทพ ปางมหาราชลีลา ที่ประทานความมั่งคั่ง มั่งมี ศรีสุข
  2. ล้อมรอบด้วยรูปราหู 8 ตน ขจัดส่งชั่วร้ายทั้งปวง
  3. ลงอักขระยันต์โบราณ “ยะ” ด้านซ้าย “กะ” ด้านขวา ปกป้อง คุ้มครอง
  4. มีถุงเงิน - ถุงทอง ขนาบซ้าย - ขวา รับทรัพย์ ร่ำรวย เงินทอง ยั่งยืน ตลอดกาล

ด้านหลัง

  1. องค์พระแม่ธรณีบีบมวยผม เทพแห่งแผ่นดินเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงและค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวง
  2. ล้อมรอบด้วย 12 นักษัตร ภายในจักรราศี ประทานทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองให้กับสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนาม
  3. ลงอักขระไทย “การประปา ๔๐ ปี” ใต้ฐานองค์พระแม่ธรณี
  4. ลงเลข ๒๑ (พระคุณบิดา 21 ประการ) และ ลงเลข ๑๒ (พระคุณมารดา 12 ประการ)


 


   Copyright © 2007 jatukarm.narak.com - Call Center : 1125 / Tel. 08-1651-5952
Power by www.narak.com